ACTIVITĂȚI - Ediția I - 2021

ÎN CADRUL FORUMULUI ORAȘELOR VERZI
Ediția I - 2021

Scop: Prezentarea către publicul larg a conceptelor legate de sustenabilitate, schimbări climatice, eficiență energetică, reciclare, protejarea pădurilor și a apelor etc într-un mod simplu, ușor de înțeles și distractiv. Familiarizarea brașovenilor cu schimbările necesare în tranziția spre un oraș verde.

Puteți consulta programul speakerilor din cadrul Conferinței internaționale de politici publice aici